teamgeest

De of het. Is het de teamgeest of het teamgeest?

De teamgeest