solidariteitsbeginsel

De of het. Is het de solidariteitsbeginsel of het solidariteitsbeginsel?

Het solidariteitsbeginsel