solidariteit

De of het. Is het de solidariteit of het solidariteit?

De solidariteit