creativiteit

De of het. Is het de creativiteit of het creativiteit?

De creativiteit