bewondering

De of het. Is het de bewondering of het bewondering?

De bewondering